Samenhang tussen symptomen

 

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door het WAAROM achter alles. Waar een ander voornamelijk gericht is op zo snel mogelijk te komen tot een oplossing, wil ik ook doordringen tot de kern van het probleem om die aan te kunnen pakken. Daarin past voor mij geen symptoombestrijding en tijdelijk of gedeeltelijk resultaat. 

Deze levensvisie heeft ook aan de wieg gestaan van mijn zoektocht naar een behandelmethode die vanuit die kern werkt aan een oplossing. Reflexintegratie sluit hier naadloos op aan. Je gaat daarbij op zoek naar de samenhang tussen de verschillende symptomen om zo bij de onderliggende oorzaak te komen.  Daar ligt de sleutel naar een positieve verandering.

Onbevangen genieten

 

De kennismaking met reflexintegratie zorgde ervoor dat de puzzelstukjes binnen mijn werk als logopedist op zijn plek vielen. Want, ook al heb ik in de loop der jaren vele kinderen en volwassenen naar tevredenheid kunnen helpen, er waren ook cliënten waarbij we niet tot een (volledige) oplossing kwamen. Ondanks dat ik mij hield aan de logopedische richtlijnen. Daarbij viel mij op, dat er - naast de logopedische hulpvraag - vaak ook andere problemen speelden. Hoe kon het toch dat een kind niet alleen bij mij kwam voor therapie, maar ook bijvoorbeeld bij de fysiotherapeut en tegelijkertijd thuis dagelijks extra moest werken aan het leren lezen? Dat levert stress op, want een kind gaat van therapie naar therapie en is voortdurend bezig met dat wat juist zo moeilijk is. Terwijl, in mijn ogen, een kind onbevangen hoort te genieten van zijn kindertijd.

 

Dat zette mij aan het denken. Zou er een behandelvorm zijn, die voorbij deze beperkingen gaat?

De missende schakel

 

Tijdens de vele logopedische nascholingen kreeg ik geen antwoord op deze vraag. Dat antwoord kwam wel, toen ik buiten de logopedie ging kijken en op het spoor kwam van reflexintegratie. Begin 2016 ben ik gestart met scholing over MNRI® reflexintegratie, de wetenschappelijk onderbouwde methode van Dr. Svetlana Masgutova. Vanaf de eerste kennismaking wist ik dat deze behandelwijze antwoord ging geven op mijn vragen. Doordat reflexintegratie bouwt aan een stevige fundering werk je aan al die kenmerken waarvoor je normaal gesproken naar meerdere therapeuten zou gaan. Je kijkt naar samenhang tussen al die losse symptomen en gaat op zoek naar de missende schakel.

Door op deze manier te werken heb je een behandelwijze die minder intensief is voor het kind en de ouders, weinig tot geen stress oplevert en die werkt aan een stevige basis voor de hele verdere ontwikkeling. Met uiteindelijk als doel een gelukkig kind dat goed mee kan komen op school.

Geen uitzondering

 

Neem bijvoorbeeld een kind met een spraaktaalprobleem, die ook problemen heeft met de fijne motoriek, het schrijven en de oog-handcoördinatie. Dat is overigens geen uitzondering binnen mijn praktijk. Normaal gesproken wordt dat een lange periode een combinatie van wekelijks logopedie en kinderoefentherapie. Met de daarbij bijbehorende stress voor kind en ouder. Maar, niet als je snapt dat hier een storende reflex, die kenmerken heeft op meerdere ontwikkelingsgebieden, onder zit. Het kan in dit geval namelijk zijn dat de Robinson Hands Grasp Reflex niet goed is ontwikkeld. Een reflex die ervoor zorgt dat een baby iets met stevige grip vast kan pakken en weer los kan laten. Die heb je als kind nodig om een voorwerp vast te pakken voordat je het naar je toe kan trekken en in je mond kan stoppen. Deze handelingen zorgen voor het stimuleren van de spraak en de ontwikkeling van de woordenschat (vastpakken en in je mond stoppen) en het stimuleren van de fijne motoriek en oog handcoördinatie (vastpakken, kijken naar het voorwerp en naar je toe halen). Door dan de juiste reflexen te integreren via reflexintegratie werk je aan zowel de spraaktaalontwikkeling als aan de fijne motoriek.

Keuze praktijknaam De Ronde Aarde

 

Er was een tijd dat men dacht dat de aarde plat was. De mensen hadden een mooi leven binnen deze grenzen. Grenzen die zij zelf gecreëerd hadden op basis van dat wat zij tot dan toe wisten. Op een dag waren er pioniers die voorbij die grenzen durfden te gaan en zij ontdekten dat de aarde rond was. Toen bleek dat er veel meer mogelijk was dan zij tot dan toe bedacht hadden. Mensen kregen keuzevrijheid.

Ook ik ben voorbij grenzen gaan kijken. De grenzen van therapieën en behandelvormen waar in Nederland tot op heden meestal voor gekozen wordt, maar die niet altijd tot de gewenste aanpak of oplossing leiden. Voor mij persoonlijk heeft dat ertoe geleid dat ik aan het roer van mijn leven ben komen te staan. De keuzevrijheid biedt mij de mogelijkheid om juist dat te kiezen wat het beste bij mij past.

Ook professioneel ben ik verder gaan kijken. Reflexintegratie is zo'n behandelvorm die (nu nog) buiten de vaak gestelde grenzen ligt. Door deze behandelvorm aan te bieden, doe ik niet alleen waar ik zelf in geloof - het probleem bij de oorsprong aanpakken - maar bied ik jullie de mogelijkheid om bewust te kiezen voor een werkwijze die het beste bij jou en jouw kind past. 

© 2018 De Ronde Aarde Ι Logopedie en Reflexintegratie                                                                  Fotografie www.luzanveenendaal.nl