De Ronde Aarde biedt onderzoek, advies en behandeling bij problemen met spraak, taal,

                                     mondgedrag (OMFT) en auditieve vaardigheden.                                                                                                       

Spraak

 

Spraakproblemen komen op alle leeftijden voor. In de voorschoolse periode kan het zijn, dat jouw kind nog niet duidelijk genoeg praat en nog niet alle letters uit kan spreken. Dit kan frustratie opleveren bij het kind, zeker als anderen het kind niet verstaan. Spraakproblemen kunnen ook bij schoolkinderen en (jong)volwassenen voorkomen. Dan heb je het vaak over onduidelijk praten, slissen en lispelen of te snel spreken. Hoe vervelend is het om regelmatig te moeten horen dat de ander jou niet verstaat? Dat remt het enthousiasme tijdens een gesprek en kan er zelfs voor zorgen dat je minder van je laat horen.

Met logopedie onderzoeken we eerst wat de oorzaak van het spraakprobleem is. De behandeling helpt bij het op gang brengen van de spraak en zorgt voor een beter verstaanbare spraak.

Taal

 

Taal is essentieel om te kunnen communiceren met elkaar, voor jong en oud. Op school is taal verweven met alle vakken. Zelfs rekensommen bestaan uit taal. Wat een hinder kun je dan ondervinden als je een taalprobleem hebt. 

Bij de kleintjes zien we dat het praten niet op gang komt of dat het kind niet begrijpt wat je vraagt of vertelt. Als de taal wat verder ontwikkelt, kan het zijn dat de zinnen niet compleet of te kort zijn of dat het veel moeite kost om iets te vertellen, bijvoorbeeld een verhaal of iets leuks wat je meegemaakt hebt. Is het taalprobleem hardnekkig, dan is er mogelijk sprake van een TOS, een taalontwikkelingsstoornis.

De inzet van deskundige hulp is nodig om de taalontwikkeling op de juiste wijze te stimuleren. Logopedisten zijn DE deskundige op het gebied van taalontwikkeling en het verhelpen van problemen hierbij.

Mondgedrag – OMFT

 

Te veel met open mond zitten en mondademen kunnen hardnekkige gewoonten worden als je niet tijdig ingrijpt met behulp van logopedie. Met als gevolg: problemen op het gebied van gezondheid, gebit en concentratie. Duim-, speen- en vingerzuigen vallen hier ook onder. Die zuiggewoonten zorgen ervoor  dat de tong op een verkeerde manier gaat bewegen tijdens het slikken en dat er daardoor teveel druk op het gebit komt. De oorzaak van een open- en overbeet en andere gebitsafwijkingen.

Bij dit soort problemen werk ik volgens de oro myo-functionele therapie (OMFT). Deze methode is zeer effectief bij het verhelpen van afwijkend mondgedrag en voorafgaand aan het traject van de orthodontist. Bij de meeste gebitsafwijkingen is het zelfs noodzakelijk om eerst een logopedisch traject te volgen, voordat er met een beugel gestart kan worden. OMFT pakt de oorzaak aan.  

Auditieve vaardigheden

 

Deze vaardigheden vormen de basis voor spraak, taal, leren en communiceren. Als je moeite hebt om aandachtig te kunnen luisteren, de informatie te verwerken en te onthouden, kun je al snel de draad van het verhaal kwijt zijn. School is zo'n plek waar je langdurig moet luisteren naar wat de leerkracht vertelt. Je kunt nog zo slim zijn, als je de uitleg gemist hebt, weet je alsnog niet wat je moet doen. Bij de kleuters komt dit naar voren als ze gaan starten met de vaardigheden die nodig zijn voor het leren lezen, het hakken en plakken van letters en delen van woorden.

Als deze problemen hardnekkig zijn, kan er sprake zijn van luisterproblemen, voorheen genaamd auditieve verwerkings-problemen ofwel AVP. Het is belangrijk om logopedische hulp hiervoor in te zetten. Vaak is dit in combinatie met een bezoek aan het Audiologisch Centrum waar uitgebreid onderzoek van het gehoor plaatsvindt.

Spraak

 

onduidelijk praten

spraakontwikkelingsstoornis

letters niet uit kunnen spreken

letters verkeerd uitspreken

slissen en lispelen

moeite met de letter R

 

Taal

 

niet of laat gaan praten 

onvoldoende begrijpen

frustratie tgv niet kunnen uiten

moeite met vertellen 

onvolledige of te korte zinnen 

taalontwikkelingsstoornis -TOS

 

Mondgedrag (OMFT)

 

open mondgedrag

mondademen

afwijkende slikgewoonte

slissen en lispelen

hardnekkige zuiggewoonte

slappe mondmotoriek

Auditieve vaardigheden

 

onvoldoende focus

moeite met rijmen

moeite met hakken en plakken

gehoorproblemen

luisterproblemen

opdrachten niet onthouden 

© 2018 De Ronde Aarde Ι Logopedie en Reflexintegratie                                                                  Fotografie www.luzanveenendaal.nl