Informatie of gelijk een afspraak maken

 

Je wilt op eigen initiatief een afspraak maken voor logopedie, je bent verwezen door een arts, orthodontist of andere deskundige of je wilt meer informatie over logopedie en de werkwijze van De Ronde Aarde. In alle gevallen kun je dit aangeven door een mail te sturen of te bellen. Tijdens ons contact geef ik antwoord op jouw vragen of maken we direct een eerste afspraak.

Op deze website vind je uitgebreide informatie. Heb je al gelezen dat ik ook reflexintegratie bied? Die methode is bij de meeste logopedische problemen een goede aanvulling, doordat het een stevige fundering biedt waarop we met logopedie verder kunnen bouwen. 

De eerste afspraak

 

Bij de eerste sessie brengen jullie alle benodigde pasjes en papieren mee, zodat ik alles gereed kan maken voor jullie zorgvergoeding. 

We bespreken welke vraag jullie aan mij hebben en lopen de aanleiding en voorgeschiedenis door. Door deze informatie krijg ik duidelijk hoe ik jullie het beste kan helpen. Ook kan ik daardoor bepalen welk onderzoek nodig is. Soms hebben we tijdens de eerste afspraak al tijd voor een deel van het onderzoek of een observatie en anders gaan we daar een volgende keer mee verder. Vaak kan ik na een eerste consult al beknopt advies geven. Advies over wel of geen logopedie of advies over het traject dat volgt.

Meebrengen bij de eerste afspraak:

 

• identiteitsbewijs van de cliënt, ook als het een kind betreft

• zorgpasje van de cliënt

• verwijsbrief, behalve wanneer het om een DTL-consult gaat

• de ondertekende behandelovereenkomst die de ouder per mail heeft ontvangen.

 

Verwijsbrief

 

De zorgverzekeraar bepaalt wie zij als verwijzer accepteren. Alle zorgverzekeraars accepteren in ieder geval een verwijsbrief van een arts. Bij een niet geldige verwijzer vergoedt de verzekeraar de behandeling niet. De verwijsbrief moet gedateerd zijn vóór of uiterlijk de dag van onze eerste afspraak.

 

Wat is DTL?

 

De Ronde Aarde is Direct Toegankelijk. Dat betekent dat een aanmelding zonder verwijsbrief van arts of andere deskundige mogelijk is. Er zijn echter verzekeraars die logopedie niet vergoeden zonder verwijsbrief. In 2024 zijn dat CZ (CZ, CZdirect, IZZ, Just, NN, OHRA) en ASR. Dit is algemene informatie. Wil je hier voor je eigen situatie duidelijkheid over, neem dan contact op met de zorgverzekeraar. 

De Ronde Aarde is Direct Toegankelijk.

Aanmelden zonder verwijsbrief is dus ook mogelijk.

Aan de slag

 

In het geval we zijn overeengekomen dat logopedische behandeling nodig is, maken we per keer een afspraak. Alle afspraken duren een half uur en gemiddeld genomen, zien we elkaar één keer per week. Een behandeltraject is altijd maatwerk. Ik zal jullie zo goed als mogelijk informeren over de duur van het traject.

Bij een langere periode van behandelen, zorg ik periodiek voor een evaluatiemoment. Doordat je als ouder of verzorger wekelijks bij de behandeling aanwezig bent, volg je de ontwikkeling op de voet. Indien gewenst heb ik contact met andere betrokkenen. Dat kan een leerkracht zijn, een ambulant begeleider of een andere professional. Ik neem nooit zonder toestemming van de (ouder van) de cliënt contact op met derden. Bij ieder traject breng ik de verwijzer minimaal één keer schriftelijk op de hoogte van de inhoud en het verloop van de logopedische behandeling.

 

Afstemming met verwijzers voor optimale kwaliteit

 

De praktijk, voorheen bekend als Logopedie-Krommenie, is sinds januari 2011 gevestigd in de Zaanstreek. Eerst in Krommenie en later verhuisd naar Wormerveer. In de loop van de jaren  heb ik mijn netwerk steeds verder uitgebreid. Dit maakt dat ik korte lijntjes heb met collega's in de regio, de Audiologische Centra, GGD Zaanstreek-Waterland, Centrum Jong, huis- en jeugdartsen, intern begeleiders, ambulant begeleiders, leerkrachten, de logopedisten van de vroegbehandeling van Kentalis in Assendelft, orthodontisten en tandartsen.

Een klacht over logopedie?

 

Voel je vrij om dit met mij te be-spreken, zodat we kunnen kijken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan heb je de mogelijkheid om de klacht extern in te dienen. De Ronde Aarde is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Para-medici. Lees meer hierover op klachtenloket paramedici.

Privacywetgeving

 

De Ronde Aarde is AVG-proof. Dus in deze praktijk wordt zorgvuldig met uw (medische) persoonsgegevens omgegaan.                          Voor het privacyreglement van De Ronde Aarde ....

© 2018 De Ronde Aarde Ι Logopedie en Reflexintegratie                                                                  Fotografie www.luzanveenendaal.nl