Tarieven Logopedie (2020 en 2021)

 

• Tarief 1e sessie met verwijzing - € 92,50 - 30 minuten

• Tarief vervolgsessies - € 46,25 - 30 minuten

Bij De Ronde Aarde duurt een behandeling 30 i.p.v. 25 minuten en wordt de behandeltijd volledig ingezet voor de cliënt. Voorbereidingen, verwerking van gegevens en verslaggeving vinden buiten de behandeltijd plaats en worden niet extra in rekening gebracht. Dit geldt ook voor kort telefonisch en/of mailcontact met derden, indien dit in het belang van de behandeling is.

  

Vergoeding Logopedie

 

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De Ronde Aarde heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Bij een (zuivere) restitutiepolis krijg je in het algemeen alles vergoed, bij een naturapolis krijg je een gedeeltelijke vergoeding. De zorgverzekeraar kan vertellen hoe hoog de vergoeding in jullie situatie is. Vanaf 18 jaar wordt het wettelijk eigen risico door de zorgverzekeraar aangesproken. 

 

Kwaliteitseisen Logopedie

 

De Ronde Aarde biedt reguliere logopediebehandelingen en voldoet aan alle kwaliteitseisen die vanuit de beroepsvereniging en zorgverzekeringen gesteld zijn.

 

Factuur Logopedie

 

Infomedics stuurt uit naam van De Ronde Aarde maandelijks een factuur die je in kunt dienen bij de zorgverzekeraar. Ben je verzekerd bij VGZ, CZ, ONVZ, VVAA of PNO, dan gaat de factuur direct naar de zorgverzekeraar (situatie 2019). Die verrekent de eventuele eigen bijdrage achteraf met de verzekerde.

 

Voor de volledige tarievenlijst Logopedie

Tarieven Reflexintegratie (2020 en 2021)

 

• Tarief sessie van 1 uur - € 78

Een behandeling reflexintegratie duurt gemiddeld een uur.

Om een goed resultaat te kunnen bereiken, zijn vaak meerdere behandelingen nodig. Uiteraard is het mogelijk om per behandeling af te spreken.

 

• Tarief losse sessie van 1 ½ uur - € 117

Het kan nodig zijn om tijdens het traject één of meerdere behandelingen stressrelease in te plannen. Een trauma ervaring, klein of groot, kan in de weg staan van het optimaal integreren van reflexen. Trauma zorgt voor stress, ook al is het onbewust. Deze behandelingen duren anderhalf uur. 

 

Vergoeding Reflexintegratie

 

Reflexintegratie wordt niet vergoed door de zorgver-zekeraar. Informeer bij de gemeente wat de mogelijkheden zijn met PGB.

 

Factuur Reflexintegratie

 

Na iedere behandeling ontvang je een factuur. Deze dient binnen zeven dagen betaald te zijn.

 

Verzuimfactuur - Logopedie en Reflexintegratie

 

Bij een niet nagekomen of te laat afgezegde afspraak (korter dan 24 uur van tevoren) breng ik de gereserveerde tijd in rekening. Jullie ontvangen hiervoor een verzuimfactuur. 

Tarief informatiebijeenkomst reflexintegratie

 

Willen jij en je collega's meer weten over reflexintegratie? Ik kom graag langs om jullie hierover te informeren.

Tarief per uur € 78. De presentatie wordt voor jullie op maat gemaakt. Voor ieder uur presenteren, reken ik evenveel tijd aan voorbereiding. 

Afspraak annuleren

 

Het kan gebeuren dat jullie een gemaakte afspraak niet na kunnen komen. In dat geval kun je de afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. 

Bij een afmelding korter dan 24 uur van tevoren en bij niet nagekomen afspraken zonder afmelding worden de kosten voor de gereserveerde tijd bij de cliënt persoonlijk in rekening gebracht.

Hebben jullie een afspraak staan en je kind is ziek geworden, laat dit dan 's ochtends vóór 9 uur weten, dan breng ik de kosten van de late annulering niet in rekening. Geef wel duidelijk aan dat het om een ziekmelding van het kind gaat.  

Is er sprake van overmacht, geef dit dan aan. We kijken dan samen naar een oplossing, bijvoorbeeld de afspraak verschuiven of de sessie online doen.

© 2018 De Ronde Aarde Ι Logopedie en Reflexintegratie                                                                  Fotografie www.luzanveenendaal.nl