Tarieven Logopedie 2023

• Tarief 1e sessie met verwijzing € 96 (30 minuten)

• Tarief vervolgsessies € 48,00  (30 minuten)

  

Vergoeding Logopedie

 

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De Ronde Aarde heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Bij een (zuivere) restitutiepolis krijg je in het algemeen alles vergoed, bij een naturapolis krijg je een gedeeltelijke vergoeding. De zorgverzekeraar kan vertellen hoe hoog de vergoeding in jullie situatie is. Vanaf 18 jaar wordt het wettelijk eigen risico door de zorgverzekeraar aangesproken. 

 

 

Kwaliteitseisen Logopedie

 

De Ronde Aarde biedt reguliere logopediebehandelingen en voldoet aan alle kwaliteitseisen die vanuit de beroepsvereniging en zorgverzekeringen gesteld zijn.

 

Factuur Logopedie

Infomedics stuurt uit naam van De Ronde Aarde maandelijks een factuur die je in kunt dienen bij de zorgverzekeraar. 

 

Voor de volledige tarievenlijst Logopedie

Tarieven Reflexintegratie 2023

• Tarief sessie € 80 per uur

Een behandeling reflexintegratie duurt gemiddeld een uur.

Om een goed resultaat te kunnen bereiken, zijn vaak meerdere behandelingen nodig. Uiteraard is het mogelijk om per behandeling af te spreken.

 

Vergoeding Reflexintegratie

 

Reflexintegratie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Informeer bij de gemeente wat de mogelijkheden zijn met PGB.

 

Factuur Reflexintegratie

 

Na iedere behandeling stuur ik via de mail een factuur. Deze dient binnen zeven dagen betaald te zijn.

 

Verzuimfactuur - Logopedie en Reflexintegratie

 

Bij een niet nagekomen of te laat afgezegde afspraak (korter dan 24 uur van tevoren) breng ik de gereserveerde tijd in rekening. Jullie ontvangen hiervoor een verzuimfactuur. 

Tarief informatiebijeenkomst reflexintegratie

 

Willen jij en je collega's meer weten over reflexintegratie? Ik kom graag langs om jullie hierover te informeren.

Tarief per uur € 80. De presentatie wordt voor jullie op maat gemaakt. Voor ieder uur presenteren, reken ik evenveel tijd aan voorbereiding. 

Afspraak annuleren

 

Het kan gebeuren dat jullie een gemaakte afspraak niet na kunnen komen. In dat geval kun je de afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. 

Bij een afmelding korter dan 24 uur van tevoren en bij niet nagekomen afspraken zonder afmelding worden de kosten voor de gereserveerde tijd bij de cliënt persoonlijk in rekening gebracht.

Hebben jullie een afspraak staan en je kind is ziek geworden, laat dit dan 's ochtends vóór 9 uur weten, dan breng ik de kosten van de late annulering niet in rekening. Geef wel duidelijk aan dat het om een ziekmelding van het kind gaat.  

Is er sprake van overmacht, geef dit dan aan. We kijken dan samen naar een oplossing, bijvoorbeeld de afspraak verschuiven of de sessie online doen.

© 2018 De Ronde Aarde Ι Logopedie en Reflexintegratie                                                                  Fotografie www.luzanveenendaal.nl