"Deskundigheid, transparantie en daadkracht."

Vanwege een taalachterstand kwam mijn zoon terecht bij Daniëlle. Zij heeft hem uitgebreid getest en precies die taalonderdelen eruit gehaald waar verder aan gewerkt dient te worden. Deskundigheid, transparantie en daadkracht viel mij meteen op aan Daniëlle. Het is fijn samen te sparren en gericht naar het einddoel te werken. Ze is ook zeer inlevend en kindgericht. Niet alleen voor haar cliënt. Er wordt ook aan de broers en zusjes gedacht door een fijne speel/wachtkamer in te richten.

Daniëlle, wij zullen je binnenkort niet meer nodig hebben. Ik beveel je graag aan iedereen aan die op zoek is naar een goede logopediste.

Susan - moeder van Jorian (11 jaar)

© 2018 De Ronde Aarde Ι Logopedie en Reflexintegratie                                                                  Fotografie www.luzanveenendaal.nl