Onbezorgde kindertijd

 

Je wenst voor jouw kind dat het een fijne en onbezorgde kindertijd kan hebben. Dat het met plezier naar school gaat, zonder problemen kan meekomen en vriendjes en vriendinnetjes heeft. Voor veel kinderen is dit niet de realiteit. Steeds meer kinderen lopen vast in hun jonge leventje, thuis in het gezin of in het onderwijs. Ze vertonen onbegrepen of ongewenst gedrag of ervaren hobbels in hun ontwikkeling. Bij steeds meer kinderen leidt dit tot een vermoeden van, of sterker nog, een gestelde diagnose zoals AD(H)D, TOS, autisme of dyslexie.

Het kan zo maar zijn, dat dit ook geldt voor jouw kind. Uiteraard herken je het beeld dat door de leerkracht en anderen geschetst wordt: van niet stil kunnen zitten en niet opletten tot niet durven praten, onvoldoende leerresultaten en onaangepast gedrag. Thuis loop je daar ook wel tegenaan. Maar, je hebt het idee dat jouw kind dit niet bewust doet en dat er meer inzit dan er uitkomt. Je wilt je kind helpen en zoekt hiervoor een behandelaar. Een behandelaar die werkt aan de onderliggende oorzaak en op die manier zorgt voor een solide ontwikkelingsbasis, waarop verder gebouwd kan worden. In dat geval kun je terecht bij De Ronde Aarde.

Het beste voor jouw kind

 

De Ronde Aarde is een praktijk voor kinderen van ouders, die kiezen voor een behandeling die aansluit bij hun visie op het kind-zijn. Als ouder weet je tenslotte als geen ander wat goed is voor jouw kind. Een praktijk waar betrokkenheid en een positieve benadering centraal staan. Ieder kind verdient het om zich gesteund te voelen, trots op zichzelf te kunnen zijn en het gevoel te hebben dat het goed is zoals het is.

© 2018 De Ronde Aarde Ι Logopedie en Reflexintegratie                                                                  Fotografie www.luzanveenendaal.nl