Tarievenlijst Logopedie 2020

 

1e afspraak met verwijsbrief - max. 30 minuten â € 92,50 - prestatiecode 4061 i.c.m. 4000

Intake, anamnese en informeren/adviseren van de cliënt. Bij voldoende tijd (start van) het logopedisch onderzoek. Indien nodig zal het onderzoek voortgezet worden tijdens de volgende sessie(s). De logopedist zorgt voor het verwerken van de gegevens en het opstellen van een (behandel)plan.

 

1e afspraak zonder verwijsbrief - max. 40 minuten à € 108,00 - prestatiecode 4057

De praktijk is Direct Toegankelijk (DTL), dat betekent dat de cliënt zonder verwijsbrief een afspraak kan maken. De eerste 10 minuten bestaan uit de DTL-screening. Gedurende die screening inventariseert de logopedist de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder onderzoek, gaat na of er sprake is van een contra-indicatie. Indien verder gegaan kan worden met het logopedisch consult, verloopt de sessie hetzelfde als een 1e afspraak met verwijsbrief (zie hierboven). Niet alle zorgverzekeraars vergoeden een DTL-screening en een aantal zorgverzekeraars vergoedt de behandelingen niet zonder verwijsbrief. 

 

Individuele (vervolg)zitting reguliere logopedie - max. 30 minuten  à € 46,25 - prestatiecode 4000

Tijdens deze sessie zorgt de logopedist voor onderzoek, advies en behandeling. Gemiddeld genomen is dit één keer per week. Hier kan van afgeweken worden. Na afronding van het logopedische behandeltraject informeert de logopedist de verwijzer schriftelijk. Bij een traject langer dan een jaar, stuurt de logopedist één keer per jaar een tussenverslag naar de verwijzer.

 

Telefonische zitting - per 30 minuten à € 46,25 - prestatiecode 4010

Deze sessie is ter vervanging van de reguliere sessie en wordt alleen indien nodig ingezet. Het betreft contact tussen de logopedist en de cliënt tijdens de behandelperiode op een afgesproken tijdstip. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze zitting.

 

Individuele zitting reguliere telelogopedie - max. 30 minuten à € 46,25 - prestatiecode 4002

Dit is een reguliere logopedische behandeling via de beeldbellen, dus online logopedie. Net alle zorgverzekeraars vergoeden deze manier van werken.

Aanpassing vergoeding i.v.m. Corona - ter info (bericht NZa 17 maart 2020): "...... Dit betekent dat zorg op afstand ook in rekening kan worden gebracht zonder dat hiervoor een speciale prestatie is vastgesteld of als niet precies is voldaan aan de voorwaarden. Zorgaanbieders kunnen ook dan een reguliere zitting/consult/behandeling declareren. Deze uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd." 

 

Instructie/overleg - max. 30 minuten à € 46,25 - prestatiecode 4011

Instructie/overleg logopedie met ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt. De voorwaarden voor vergoeding van deze prestatiecode verschillen per zorgverzekeraar.

 

Overleg met derden - per 30 minuten à € 46,25 - prestatiecode 4313

Dit overleg is met derden, niet zijnde de verwijzer, altijd alleen met toestemming van de (ouder van) de cliënt. Indien het overleg op locatie plaatsvindt, dan wordt de reistijd ook in rekening gebracht. Dit overleg wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

 

Verslaggeving aan derden - à € 46,25 per A4 pagina- prestatiecode 4314

Het gaat hier om schriftelijke verslaggeving, op verzoek van derden en met toestemming van de (ouder van) de cliënt. Indien het gaat om een verslag ten behoeve van aanvraag van een cluster 2 arrangement geldt een ander tarief (zie hieronder). Verslaggeving wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

 

Verslaggeving t.b.v. een aanvraag van een cluster 2 arrangement - à € 46,25 per A4 pagina - prestatiecode 4314

Het gaat hier om schriftelijke verslaggeving, op verzoek van de ouders en/of school met toestemming van de ouder(s). Dit verslag voldoet aan vastgelegde criteria. Deze verslaggeving wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

 

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak à € 46,25 - per zitting 

Een verzuimfactuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

© 2018 De Ronde Aarde Ι Logopedie en Reflexintegratie                                                                  Fotografie www.luzanveenendaal.nl